Information about Rare Danish world atlas
Soren Eliasen Holm's SAMLING af 50 smaae Landkort i Traesnit